KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ebru ÖZGEN

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Ayşe Müge YAZGAN