KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ebru ÖZGEN

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Prof. Dr. Gülsen DEMİR

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Nezahat GÜÇLÜ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Mustafa Öner UZUN

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Dr. Öğr. Üyesi. Duygu AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi. Selvinaz SAÇAN

 

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Bülent EKER

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Doç. Dr. Alpaslan HAMDİ KUZUCUOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üyesi. Havva KAÇAN SOFTA

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Ayşe Müge YAZGAN

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ